Di dân

Cuộc di dân lịch sử ra khỏi kinh thành Huế với gần 2 vạn người
Phóng sự

Cuộc di dân lịch sử ra khỏi kinh thành Huế với gần 2 vạn người

Sau hàng chục năm sống khắc khoải trên di tích do không thể cơi nới xây dựng, tách hộ, những ngày qua, đông đảo bà con ở vùng Thượng Thành thuộc hệ thống kinh thành Huế đã bắt đầu cuộc di dân lịch sử ra khỏi kinh thành để trả lại mặt bằng cho công cuộc bảo tồn, tôn tạo di tích kinh thành Huế.

Top