Lưu thông vẫn mỗi nơi mỗi kiểu

Lưu thông vẫn mỗi nơi mỗi kiểu

05:57 15/10/2021 23

Dù Nghị quyết 128 của Chính phủ đã ban hành nhưng việc áp dụng thực hiện việc đi lại tại các địa phương vẫn chưa thể đồng bộ.