'Vương quốc' trái cây miền Tây: Nông dân ngậm ngùi châm lửa đốt 'cơ ngơi tiền tỉ'

28 Thanh Niên Online
Cái Mơn (huyệ