Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp nhận 1 cá thể trăn đất quý hiếm thuộc nhóm IIB  /// ẢNH: TÂN KỲ

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể trăn quý hiếm

07:57 17/06/2021 1

Ông Thái Cảnh Toàn, Phó giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này đã tiếp nhận 1 cá thể trăn đất quý hiếm thuộc nhóm IIB do người dân tự nguyện giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.