Biết chờ đợi

Biết chờ đợi

03:00 22/06/2014 0

Ở Việt Nam, chắc hẳn ai cũng từng hơn vài lần bực mình vì kẹt xe và cũng không ít người chính bản thân (do cố ý hoặc vô tình) từng là “đồng phạm” góp phần cho vụ kẹt xe đó.