Thủ thuật

Đội hình 3QCMN: Thần - Ma tranh bá (tiếp theo)
Đội hình 3QCMN: Từ chơi vơi đến… thực tế
3QCMN: Dễ chơi, dễ ghiền và cũng dễ... nạp thẻ
Mẹo chơi Humankind cho người mới bắt đầu