T2 Gaming: Phòng game phong cách Hàn Quốc giữa lòng TP.HCM
Tank Raid đã vượt hơn 6 triệu lượt tải tính đến thời điểm hiện tại