Sony đã cho phép game thủ PlayStation 4 đổi tên tài khoản