VLTK Mobile 3 năm: Xây dựng ngôi vương bằng những kỷ lục