Giá cà phê

Gia Lai: Tín hiệu vui về hoạt động thương mại
Kinh tế

Gia Lai: Tín hiệu vui về hoạt động thương mại

Nhiều hoạt động thương mại của Gia Lai cũng như cả nước chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19. Nhưng với nhiều nỗ lực kết nối, tìm kiếm thị trường, kêu gọi đầu tư… của cả doanh nghiệp lẫn địa phương, tỉnh Gia Lai đang có nhiều tín hiệu khả quan về lĩnh vực này.

Top