Google Lens đã có thể được tải về dưới dạng ứng dụng độc lập  /// Ảnh: Google

Google Lens độc lập đã có sẵn trên Play Store

0
Người dùng giờ đây đã có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với ứng dụng Google Lens thay vì phải phụ thuộc vào các nhà sản xuất, sau khi nó được cung cấp trên Google Play Store.