Thiết lập kỷ lục năng suất xếp dỡ hàng hóa tàu biển

Thiết lập kỷ lục năng suất xếp dỡ hàng hóa tàu biển

18:59 07/12/2021 0

Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn vừa thiết lập kỷ lục mới về năng suất khi xếp dỡ tổng cộng 3.311 container (tương đương 4.797 TEU) cho tàu One Columba thuộc tuyến dịch vụ FPE của liên minh THE.