Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hữu cơ

0 Thanh Niên Online

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình phối hợp giữa T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và Bộ NN-PTNT là hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, kết nối tiêu thụ nông sản và phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Đọc thêm