Bộ NN-PTNT

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trả lời câu hỏi ‘tại sao doanh nghiệp đến Đắk Nông rồi đi’
Chính sách - Phát triển

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trả lời câu hỏi ‘tại sao doanh nghiệp đến Đắk Nông rồi đi’

Làm việc với tỉnh Đắk Nông, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã trả lời câu hỏi "tại sao doanh nghiệp đến Đắk Nông rồi đi".

Top