Khánh Hòa

Kêu gọi ủng hộ bóng đá, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cam kết chỉ đạo sử dụng minh bạch
Bóng đá Việt Nam

Kêu gọi ủng hộ bóng đá, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cam kết chỉ đạo sử dụng minh bạch

Bóng đá Khánh Hòa đang gặp khó khăn và đích thân lãnh đạo tỉnh đã có động thái nhằm giúp bóng đá quê hương phát triển.

Top