Đàn cừu xã Phước Trung, H.Bác Ái, Ninh Thuận liên tục di chuyển để tìm thức ăn và nước uống /// Ảnh: Thiện Nhân

Nơi miền đất khát

06:36 04/10/2020 2

Trưa trên đồng cháy, chú cúm núm con lạc mẹ kêu lên một hồi dài. Tiếng kêu da diết, sợ hãi, vang vọng trên đồng xa.