Từ căn bệnh lòe loẹt

Từ căn bệnh lòe loẹt

04:18 21/02/2022 0

Ở đâu lòe loẹt thì không sao, nhưng có một vài nơi như Huế, Hội An, Đà Lạt… mà lòe loẹt là “có chuyện để nói”. Ở đâu thô kệch thì không sao, nhưng những nơi đó mà thô kệch là bị phản ứng.

Quất Lâm hoang tàn chờ ngày hồi sinh

Quất Lâm hoang tàn chờ ngày hồi sinh

08:57 28/12/2021 0

Điểm du lịch Quất Lâm trở nên hoang tàn sau khi UBND huyện Giao Thủy (Nam Định) yêu cầu toàn bộ các ki ốt ven biển phải dỡ bỏ để xây dựng đề án biến Quất Lâm thành khu du lịch cao cấp.