Các hot girl ma túy đã bị sa lưới pháp luật	
 /// ẢNH: N.T

Phía sau hot girl ?

04:31 29/06/2021 1

Các hot girl bị lật tẩy mua bán ma túy cũng là bài học cho giới trẻ, nhất là một số cô gái có chút nhan sắc chạy theo ảo ảnh, phù phiếm, ham muốn lên đời nhanh bằng những việc làm phi pháp...