Làm đường giao thông liên quan hiến đất phải có phép xây dựng

28/09/2022 13:00 GMT+7

Việc hình thành đường giao thông có liên quan đến khu vực hiến đất làm đường ở Lâm Đồng ngoài phù hợp các quy hoạch còn phải được cấp phép xây dựng.

Ngày 28.9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, UBND các địa phương khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hiến đất làm đường, phân lô, tách thửa nhằm mục đích kinh doanh bất động sản trên địa bàn phải đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp

gia bình

Cụ thể, việc hình thành các tuyến đường giao thông tại khu vực hiến đất làm đường phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành có liên quan và phải được cấp phép xây dựng theo quy định. Bên cạnh đó, dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải đảm bảo phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được UBND tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 02/2022/NĐ-CP (ngày 6.1.2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản).

Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải được thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư

gia bình

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao các địa phương tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn theo các quy định hiện hành; kiểm tra hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản đảm bảo tuân thủ quy định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước; việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng phải đảm bảo tuân thủ Nghị định 02/2022/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.