Bản đồ nước An Nam trong Đại Thanh quảng dư đồ của Nagabuko Sekisui (in năm 1785), có đề cập chuyện Lê Lợi và Trần Cảo  /// Ảnh: tư liệu của tác giả

Lê Lợi dứt khoát với nhà Trần

05:56 25/07/2021 4

Cái chết của Trần Cảo và sự từ chức của Trần Nguyên Hãn tưởng rằng sẽ yên ổn nhưng không vì thế mọi chuyện lắng xuống. Hai quá trình đối nghịch lại tiếp tục khởi động để cuối cùng khiến Trần Nguyên Hãn phải chết.

Minh họa Lê Lợi trên bìa sách Việt Nam Lê Thái Tổ in năm 1929 /// TƯ LIỆU CỦA TÁC GIẢ

Chuyện 'cơm không lành canh không ngọt' với Lê Lợi

06:11 23/07/2021 11

Vụ án Trần Nguyên Hãn thường được xem là một oan án, hay nói đúng hơn, một tai bay vạ gió. Tất cả bắt nguồn từ sự nghi kỵ một chiều của Lê Thái Tổ. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra đó là một vụ án hai chiều. Không chỉ Lê Thái Tổ có thành kiến với Trần Nguyên Hãn mà ngược lại, Trần Nguyên Hãn cũng có thành kiến với Lê Thái Tổ.

 /// Ảnh: NXB

Quyền con người - dấu ấn đặc sắc của bộ luật Hồng Đức

06:30 01/06/2021 0

'Điểm đặc sắc nhất của bộ Quốc triều hình luật là thể hiện sự kế thừa và phát triển quyền con người trong liên tục lịch sử nước ta' - tập sách nghiên cứu Triều đại Hậu Lê và quyền con người trong bộ luật Hồng Đức của hai tác giả Trương Thị Hòa (luật sư, thạc sĩ sử học) và Phan Đăng Thanh (luật sư, tiến sĩ sử học) khẳng định.