Lớp 9

Hãy thôi hỏi trẻ ‘Con muốn làm nghề gì?’
Chọn trường

Hãy thôi hỏi trẻ ‘Con muốn làm nghề gì?’

Thế hệ trẻ ngày nay “nghĩ khác và mơ lớn". Học sinh cần được cung cấp kiến thức định hướng nghề nghiệp và thị trường lao động từ sớm để tự nhận thức đúng về năng lực của bản thân, tự tin theo đuổi đam mê, làm chủ cuộc đời mình. Nhưng hướng nghiệp cho trẻ như thế nào là đúng?

Top