Lùi thời gian thực hiện chế độ tiền lương mới tới 1.7.2022

Lê Hiệp
Lê Hiệp
09/10/2020 18:44 GMT+7

T.Ư tán thành với kiến nghị của Bán Cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1.7.2022 thay vì từ 1.7.2021.

Thông báo về Hội nghị T.Ư 13 vừa bế mạc sáng nay, 9.10, của Văn phòng T.Ư Đảng cho hay, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã xem xét, phân tích, thảo luận, cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2020 và dự báo cả năm 2020; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023.
Từ đó, T.Ư tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1.7.2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27 ngày 21.5.2018 của Hội nghị T.Ư 7 khoá XII.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị trung ương XIII - Bản quyền thuộc Đài Truyền hình Việt Nam

T.Ư giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương mới, bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế, khả năng ngân sách và theo đúng quan điểm, định hướng của Nghị quyết số 27.
Ngoài ra, hội nghị đã xem xét, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cập nhật những vấn đề mới, những nội dung bổ sung, sửa đổi. Ban Chấp hành T.Ư Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ kết quả thảo luận của T.Ư, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

T.Ư thống nhất cao với sự chuẩn bị của Bộ Chính trị về nhân sự

Về công tác nhân sự Đại hội XIII, T.Ư Đảng đã thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm và thống nhất cao với sự chuẩn bị của Bộ Chính trị về nhân sự; đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra T.Ư khoá XIII.
Căn cứ ý kiến góp ý và kết quả Hội nghị T.Ư lần này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII và Quy trình công tác nhân sự đã đề ra, báo cáo T.Ư xem xét, quyết định trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.
Ban Chấp hành T.Ư Đảng cũng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự để Ban cán sự đảng Chính phủ thực hiện quy trình, trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đối với chức danh Bộ trưởng Bộ KH-CN, Bộ trưởng Bộ Y tế.
“Ban Chấp hành T.Ư Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, thông cáo khẳng định.

Bế mạc Hội nghị trung ương XIII - Bản quyền thuộc Đài Truyền hình Việt Nam

Chưa cải cách tiền lương từ năm 2021 do dịch Covid-19
Trước đó, trong báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, 14 thuộc lĩnh vực Nội vụ, Chính phủ cho biết, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, khả năng cân đối ngân sách nhà nước và khả năng cân đối nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lao động trong doanh nghiệp đã trình Hội nghị T.Ư 7 khóa XII.
“Từ những khó khăn nêu trên, Ban Cán sự đảng Chính phủ đang nghiên cứu để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến về lộ trình cải cách tiền lương cho phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước”, báo cáo cho hay.
Theo Nghị quyết 27, các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước xây dựng văn bản quy định chế độ tiền lương mới báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định trước khi ban hành, để từ năm 2021 thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo nguyên tắc bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.
Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.