Paul McCartney biểu diễn 14 đêm nhạc tại Mỹ

Paul McCartney biểu diễn 14 đêm nhạc tại Mỹ

07:37 22/02/2022 0

Danh ca Anh Paul McCartney lên kế hoạch khởi động chuyến lưu diễn 14 đêm nhạc tại Mỹ vào mùa xuân này, đánh dấu chuỗi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của ông kể từ khi kết thúc chuyến lưu diễn thế giới vào năm 2019, theo Reuters.