Keysight tham gia Sáng kiến đối tác Google Cloud, hỗ trợ điều phối linh hoạt các dịch vụ 5G sáng tạo tại vùng biên mạng /// AFP

Keysight tham gia sáng kiến đối tác Google Cloud

18:03 12/09/2021 0

Keysight Technologies vừa thông báo công ty đã tham gia vào sáng kiến đối tác của Google Cloud, để hỗ trợ khả năng đồng bộ triển khai nhanh chóng các dịch vụ 5G sáng tạo tại vùng biên mạng.