Michigan

Phương Thu Thủy và ‘122+ ngày mắc kẹt ở Mỹ vì Covid-19’
Văn hóa

Phương Thu Thủy và ‘122+ ngày mắc kẹt ở Mỹ vì Covid-19’

“ Mùa đông Michigan cũng đẹp lắm, không thua gì mùa thu lá đổi màu đâu ”, chỉ vì câu nói của một người bạn mà ba tháng sau đó Phương Thu Thủy quay trở lại nước Mỹ lần thứ hai, để rồi mắc kẹt vì dịch Covid-19 , và cuốn sách thứ hai của cô ra đời.

Top