Nathan Lee

Nathan Lee: Tôi không phải là tượng đài đạo đức!
Giải trí

Nathan Lee: Tôi không phải là tượng đài đạo đức!

Sau nhiều phát ngôn gây tranh cãi, Nathan Lee đã tìm được ‘lửa nghề’ và hứa sẽ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ hơn.

Top