Nghi Sơn

Với Tâm thép vững vàng, Tập đoàn VAS đã chinh phục thị trường mới Trung Mỹ
Kinh tế

Với Tâm thép vững vàng, Tập đoàn VAS đã chinh phục thị trường mới Trung Mỹ

Tháng 6.2022, Tập đoàn VAS ký kết thành công hợp đồng xuất khẩu lô phôi thép và thép thành phẩm đầu tiên sang Guatemala - Trung Mỹ, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chinh phục thị trường thế giới.

Top