Người Hà Lan

Sách hay: Mê muội trong những tổn thương

Sách hay: Mê muội trong những tổn thương

Qua Ngôi nhà của người Hà Lan (Hải Đăng Books và NXB Hội Nhà văn liên kết ấn hành, Khánh Linh chuyển ngữ), nữ văn sĩ Ann Patchett dựng nên câu chuyện về sự ích kỷ cũng như khả năng tha thứ cho những lỗi lầm từ trong quá khứ.

Top