Người Việt năm châu

Người Việt năm châu: Thợ nail gốc Việt vẽ móng cho sao Hollywood
Người Việt năm châu

Người Việt năm châu: Thợ nail gốc Việt vẽ móng cho sao Hollywood

Thợ nail (làm móng) Kim Truong, gốc Việt, là tác giả của nhiều bộ móng độc đáo và đầy sáng tạo cho các ngôi sao Hollywood nổi tiếng.

Top