Thu hơn 4 tấn ma túy các loại trong năm 2021

Thu hơn 4 tấn ma túy các loại trong năm 2021

20:42 13/01/2022 0

Theo thống kê của của C04, năm 2021 toàn quốc bắt hơn 26.000 vụ; thu 2,3 triệu viên ma túy tổng hợp và hơn 4,5 tấn ma túy các loại. Cả nước có gần 250.000 người nghiện ma túy.