Phần mềm

Dùng phần mềm miễn phí, rủi ro nào cho doanh nghiệp?
Xu hướng - Chuyển đổi số

Dùng phần mềm miễn phí, rủi ro nào cho doanh nghiệp?

Để tiết kiệm chi phí, nhiều doanh nghiệp tận dụng gói dùng thử miễn phí của các phần mềm phục vụ công việc. Dù đáp ứng được nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp nhưng việc này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro dài hạn.

Top