Phát hành cổ phiếu

Doanh nghiệp tăng phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trả nợ
Chứng khoán

Doanh nghiệp tăng phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trả nợ

Trong bối cảnh khó khăn về dòng vốn, các doanh nghiệp công bố phát hành cổ phiếu để trả cổ tức hay thậm chí trả nợ cho ngân hàng.

Thép Pomina phát hành 70 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên gần 3.500 tỉ đồng
Kinh tế

Thép Pomina phát hành 70 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên gần 3.500 tỉ đồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Pomina (POM) đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 70 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu.

Top