Phó hiệu trưởng

Tuyển dụng hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Trường trung cấp Lê Thị Riêng
Bạn cần biết

Tuyển dụng hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Trường trung cấp Lê Thị Riêng

Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa có thông báo tuyển dụng một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại Trường trung cấp Lê Thị Riêng để thực hiện chủ trương kiện toàn ban giám hiệu nhà trường.

Top