Phong tỏa

Ngày Sân khấu Việt Nam, nghệ sĩ khắp nơi ăn "tết nghề"
Giải trí

Ngày Sân khấu Việt Nam, nghệ sĩ khắp nơi ăn "tết nghề"

“Năm nay, mọi người lại có thể tự do, xúng xính quần là áo lụa, cùng tề tựu thắp nén nhang thơm lên bàn thờ Tổ được rồi. Có ai còn nhớ mùa giỗ Tổ online năm xưa?..." "Phù thủy sân khấu" Thành Lộc chia sẻ.

Top