Quảng Ninh

Quảng Ninh tuyên dương 60 đảng viên trẻ làm kinh tế giỏi
Đoàn - Hội

Quảng Ninh tuyên dương 60 đảng viên trẻ làm kinh tế giỏi

Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tổ chức chương trình biểu dương, khen thưởng 60 đảng viên trẻ làm kinh tế giỏi thuộc các thành phần; tuyên dương 30 tập thể, 60 cán bộ đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt "Khát vọng tuổi trẻ xây dựng tỉnh Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Top