SAPO

Nhạc điệu... bao tử ếch
Ẩm thực

Nhạc điệu... bao tử ếch

Câu tục ngữ “con ếch chết vì cái miệng” có lẽ không đúng với đám ếch nuôi thời nay. Vậy lũ lượt lứa này nối gót lứa kia khoanh tay “ra đi” vì lẽ gì?

Top