Tạo bước phát triển đột phá cho Đông Nam bộ, TP.HCM

Lê Hiệp
Lê Hiệp
24/10/2022 06:11 GMT+7

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu, đồng thời bày tỏ tin tưởng vùng Đông Nam bộ sẽ có bước phát triển mới, đột phá với tinh thần “luôn luôn là đầu tàu và động lực phát triển mạnh mẽ nhất cả nước”.

Sáng 23.10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng an ninhvùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 24).

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng chủ trì hội nghị.

Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị khóa XIII xác định TP.HCM là thành phố kinh tế tri thức, trung tâm tài chính quốc tế

Ngọc Dương

Phát triển chưa tương xứng tiềm năng

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vùng Đông Nam bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Vùng luôn là trung tâm đổi mới, năng động, sáng tạo hàng đầu của cả nước; là đầu tàu kinh tế và trung tâm phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ lớn nhất cả nước với hạt nhân là đô thị đặc biệt TP.HCM. Tuy nhiên, theo Tổng bí thư, sau nhiều năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của T.Ư, Bộ Chính trị, KT-XH của vùng đạt nhiều kết quả, song cũng còn nhiều tồn tại, thách thức lớn.

Tổng bí thư nhấn mạnh, việc phát triển của vùng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng có xu hướng chậm lại và thấp hơn cả nước; đóng góp vào tổng thu ngân sách nhà nước giảm; tốc độ tăng năng suất lao động thấp. Việc triển khai thực hiện các quy hoạch còn chậm, mạng lưới kết cấu hạ tầng cấp vùng, liên vùng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối nội vùng và liên vùng, còn thiếu và yếu, chưa đồng bộ, là điểm nghẽn cản trở sự phát triển. Một số công trình trọng điểm xây dựng còn chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra. Tình trạng tắc nghẽn giao thông, ngập úng nghiêm trọng tại TP.HCM vẫn chưa được khắc phục. Bên cạnh đó, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa đóng góp nhiều vào thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng. Công nghiệp phát triển nhanh nhưng thiếu bền vững. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Bộ Chính trị đặc biệt nhấn mạnh cần phải đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo hơn nữa, tạo chuyển biến có tính đột phá trong việc tiếp tục xây dựng và phát triển vùng Đông Nam bộ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á, giữ vai trò đầu tàu trong liên kết phát triển các vùng và cả nước.

Tổng bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng bí thư chỉ rõ: Tình trạng quá tải trong giáo dục, y tế chậm được khắc phục; năng lực y tế dự phòng và y tế cơ sở còn yếu. Phát triển nhà ở xã hội chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp. Song song đó, tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí, rác thải vẫn là vấn đề bức xúc trong xã hội nhưng chưa được cải thiện. Chênh lệch về trình độ phát triển giữa các địa phương trong vùng chậm được thu hẹp. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, thậm chí có nguy cơ mất ổn định.

Tổng bí thư cho hay, tình hình thực tế đặt ra yêu cầu tổng kết thực hiện các nghị quyết, kết luận của T.Ư, Bộ Chính trị; đồng thời ban hành nghị quyết mới nhằm góp phần tạo ra sự chuyển biến có tính đột phá, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Đông Nam bộ trong giai đoạn phát triển mới. Do đó, ngày 7.10.2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 24.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị

Phạm Cường

Hướng tới là Trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu khu vực

Tổng bí thư cho biết, Nghị quyết 24 lần này tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược và vai trò đặc biệt quan trọng của vùng. Bộ Chính trị đặc biệt nhấn mạnh cần phải đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo hơn nữa, tạo chuyển biến có tính đột phá trong việc tiếp tục xây dựng và phát triển vùng Đông Nam bộ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á, giữ vai trò đầu tàu trong liên kết phát triển các vùng và cả nước.

Trong đó, TP.HCM là thành phố kinh tế tri thức, trung tâm tài chính quốc tế, là điểm đến của tầng lớp trung lưu, trí thức, nhất là trí thức trẻ, đến sinh sống và làm việc; có trình độ phát triển ngang tầm với các thành phố lớn ở khu vực châu Á, đóng vai trò là một cực tăng trưởng của vùng Đông Nam bộ và cả nước. Nghị quyết lần này đã xác định rất rõ mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2030 Đông Nam bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực. Đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số. Phát triển nhanh hệ thống đô thị thông minh và hiện đại. Cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông kết nối nội vùng, liên vùng và khu vực; đầu mối giao thương, hội nhập khu vực và thế giới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế phát triển, đứng đầu cả nước. Tình trạng ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông và ngập úng cơ bản được giải quyết…

TP.HCM phải là thành phố văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đến sinh sống và làm việc; trung tâm tài chính quốc tế, phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á, đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng; nơi tập trung của các định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới.

Tầm nhìn đến năm 2045: “Đông Nam bộ trở thành vùng phát triển, có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện đại; trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm đầu của khu vực và thế giới; kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh; có chất lượng cuộc sống cao, có trình độ y tế, giáo dục thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á”.

“TP.HCM là hạt nhân, cực tăng trưởng của vùng; nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trí thức trẻ, đến sinh sống và làm việc; nơi tập trung các định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới”…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị

PHẠM CƯỜNG

Lấy đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực làm động lực

Nêu câu hỏi phải làm gì, làm như thế nào để thực hiện cho bằng được có kết quả cụ thể Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này về vùng Đông Nam bộ, Tổng bí thư nhấn mạnh, đầu tiên là nhận thức, phải xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không chỉ là nhiệm vụ riêng của vùng và các địa phương trong vùng.

Song song đó, phải khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đổi mới, năng động, sáng tạo; ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng. Quyết vượt lên chính mình, khắc phục tư tưởng tự mãn, bằng lòng với những gì đã làm, đã đạt được. Trái lại, phải nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn nữa về vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của vùng động lực phát triển lớn nhất, đầu tàu kinh tế mạnh mẽ nhất cả nước.

Trên cơ sở đổi mới về tư duy, nhận thức, phải đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển vùng. “Đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành phát triển của từng địa phương, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển của vùng”, Tổng bí thư nhấn mạnh và yêu cầu Chính phủ khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên, có tính đặc thù cho phát triển vùng. Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực và chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

Tổng bí thư nêu rõ, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chuyên nghiệp cao và năng lực sáng tạo. Tiếp tục cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, đô thị thông minh; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi và bảo vệ những cán bộ mạnh dạn đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khơi dậy tinh thần cống hiến của cán bộ, công chức.

Nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ T.Ư đến địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết 24 ngay sau hội nghị, Tổng bí thư bày tỏ tin tưởng vùng Đông Nam bộ sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết 24, tạo bước phát triển mới, đột phá với tinh thần “luôn luôn là đầu tàu và động lực phát triển mạnh mẽ nhất cả nước”.

Ý KIẾN

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi:

Tháo điểm nghẽn hạ tầng

Ảnh

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đang mở ra không gian và triển vọng phát triển cho vùng Đông Nam bộ nhiều lợi thế. Để đạt kết quả tăng trưởng bình quân chung của vùng từ 8 - 8,5%/năm trong giai đoạn 2021 - 2030 cần có sự phối hợp giữa các địa phương trong vùng Đông Nam bộ và các bộ ngành T.Ư để cụ thể hóa 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết vùng có ý nghĩa đột phát.

Ông Mãi đánh giá hạ tầng giao thông kết nối vùng và cơ chế liên kết vùng đang là 2 điểm nghẽn chính, làm hạn chế sự phát triển của vùng Đông Nam bộ. Dù trách nhiệm chính vẫn thuộc về 6 địa phương trong vùng, nhưng theo ông Mãi, nếu thiếu sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của các bộ, ngành thì sẽ khó đạt kết quả cao.

Về giải pháp, ông Phan Văn Mãi cho rằng cần có sự phối hợp và điều phối chung trong công tác quy hoạch của các địa phương và quy hoạch vùng, đồng thời tập trung nguồn lực triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng như đường vành đai 3, vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Chơn Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, Đồng Nai - Lâm Đồng… TP.HCM sẽ chủ động phối hợp các địa phương để xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và vận hành cơ chế liên kết, điều phối vùng cũng như nghiên cứu cơ chế đặc thù phát triển vùng. Ông Mãi cũng đề nghị mở rộng cơ chế hợp tác giữa vùng Đông Nam bộ với các vùng khác ở khu vực phía nam như vùng ĐBSCL và Tây nguyên.

Đánh giá việc Nghị quyết 24 phải triển khai trong nhiều năm, ông Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để vừa giải quyết những bất cập trước mắt, vừa tạo nền tảng cho việc phát triển lâu dài nhằm tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu. Trong đó, ưu tiên trước mắt là tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ; tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu; giảm các ngành công nghiệp thâm dụng đất đai, lao động.

Cùng với đó, kinh tế dịch vụ phát triển theo định hướng dịch vụ gia tăng cao, gắn với xây dựng trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, logistics, chăm sóc sức khỏe ngang tầm khu vực và quốc tế.

Sỹ Đông

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu:

Tạo ra lợi thế so sánh vượt trội

Ảnh

N.L

Vùng Đông Nam bộ, nơi sản xuất hàng hóa lớn nhất cả nước, chiếm 45% tổng khối lượng hàng hóa và hơn 60% khối lượng container thông qua hệ thống cảng biển VN. Đây là lợi thế, nguồn tài nguyên quý báu và lợi thế địa lý của mình để phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, trọng tâm là việc hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển nước sâu tại khu vực Cái Mép Hạ, và phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế theo Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Cảng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là cửa ngõ hướng ra Biển Đông của vùng và cả khu vực phía nam. Cái Mép - Thị Vải là cảng duy nhất của VN nằm trong

20 cảng lớn trên thế giới, nhưng chưa khai thác hết tiềm năng, hiệu quả. Việc hình thành khu thương mại tự do Cái Mép Hạ gắn với hành lang công nghiệp - đô thị Đông Tây (dài gần 300 km) phía nam, thì đất nước sẽ tạo ra lợi thế so sánh vượt trội của VN với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia.

Nguyễn Long (ghi)

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương:

Tái cấu trúc mạng lưới công nghiệp nội tỉnh

Ảnh

Đ.T

Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đã xác định khu vực nam Bình Dương thuộc tiểu vùng trung tâm phát triển của toàn vùng, với các thế mạnh về công nghiệp công nghệ cao và chuyên sâu, dịch vụ chất lượng cao, giáo dục - đào tạo, y tế và đầu mối giao thương với quốc tế. Khu vực bắc Bình Dương, nơi phát triển kinh tế cửa khẩu, kho vận, mở rộng không gian phát triển công nghiệp của vùng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Bình Dương sẽ thực thi tái cấu trúc mạng lưới công nghiệp nội tỉnh và xây dựng các mô hình công nghiệp - đô thị - dịch vụ mới, gắn liền với quy hoạch vùng. Chuyển đổi mô hình phát triển từ công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện nay sang mô hình phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ theo hướng thông minh - bền vững, nhằm gia tăng năng suất lao động, bảo vệ môi trường, đổi mới sáng tạo và có giá trị gia tăng cao…

Để đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế của vùng Đông Nam bộ và nâng cao tính năng động của các địa phương, Bình Dương kiến nghị T.Ư sớm hoàn thành quy hoạch vùng; sớm thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 24 để có định hướng, cơ chế - chính sách đặc thù để vùng tận dụng các cơ hội sẵn có…

Đỗ Trường (ghi)

Ông Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai:

Cơ hội phát triển cho Đồng Nai và vùng Đông Nam bộ

Ảnh

G.K

Hiện nay, Đồng Nai đang lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định lấy sân bay Long Thành làm trọng tâm, xây dựng hệ thống giao thông kết nối, hệ thống logistics nhằm tạo động lực phát triển cho tỉnh cũng như của cả vùng.

Muốn thực hiện tốt điều này, Đồng Nai hoàn chỉnh đầu tư hệ thống giao thông kết nối sân bay với các khu vực nội tỉnh và vùng kinh tế Đông Nam bộ theo các tuyến cao tốc: TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; Biên Hòa - Vũng Tàu; Bến Lức - Long Thành; Phan Thiết - Dầu Giây; Dầu Giây - Tân Phú; Tân Phú - Bảo Lộc… Ngoài ra, các tuyến đường vành đai 3, vành đai 4 TP.HCM cũng đang gấp rút được triển khai thực hiện. Khi các tuyến cao tốc, vành đai được đầu tư xây dựng đưa vào khai thác sẽ đáp ứng được nhu cầu kết nối sân bay Long Thành với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và các tỉnh lân cận.

Bên cạnh đó, hệ thống cảng biển đã và đang được đầu tư xây dựng như cảng biển Gò Dầu, Phú Hữu, Phước Khánh, Phước An phục vụ tàu trọng tải lớn cập bến.

Gia Khánh (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.