Dê lướt sóng

Dê lướt sóng

0
(TNO) Lướt sóng là một môn thể thao phổ biển tại California (Mỹ) đến nỗi một con dê cũng thành thạo trò chơi này.