Thời bao cấp

Diện áo chần bông đón mùa rét ngọt tháng 3 nhớ thời bao cấp
Thời trang 24/7

Diện áo chần bông đón mùa rét ngọt tháng 3 nhớ thời bao cấp

Những cơn gió mùa tháng 3 mang đến cái rét ngọt khiến những ai yêu hoài niệm đều nhớ về thời bao cấp với nếp áo chần bông to sụ mà ấm áp như vòng tay mẹ. Bây giờ, áo chần bông không còn dày sụ mà đã nhẹ nhàng, duyên dáng hơn nhưng vẫn ấm áp ngọt ngào hệt vòng tay của mẹ năm xưa...

Top