Thuật toán

Điện lực Quảng Trị tiên phong trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Bạn cần biết

Điện lực Quảng Trị tiên phong trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo

PC Quảng Trị đã không ngừng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất kinh doanh của đơn vị giúp đổi mới vận hành, tiết kiệm chi phí.

Tương lai của giáo dục dưới góc nhìn của chuyên gia Geniebook
Giáo dục

Tương lai của giáo dục dưới góc nhìn của chuyên gia Geniebook

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã tạo ra một cuộc cách mạng giáo dục trên phạm vi toàn cầu. Hơn bao giờ hết,công nghệ giáo dục (EdTech) với những ứng dụng cho phép cá nhân hoá trên diện rộng đang “mở khóa” cánh cửa bước vào tương lai.

Top