Bước ngoặt lớn ở nước Đức

Bước ngoặt lớn ở nước Đức

09:28 20/03/2022 0

Đức đang bắt đầu soạn thảo chiến lược an ninh quốc gia mới toàn diện hơn để thể hiện vai trò lãnh đạo của mình trong một châu Âu đang phải đối mặt những thách thức mới.

Khắc phục tụt hậu

Khắc phục tụt hậu

14:30 14/02/2022 0

Trước thềm hội nghị cấp cao với các nước châu Phi, EU công bố chủ trương đầu tư 150 tỉ euro vào phát triển các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Phi.