Tiền thuê đất

Bình Thuận ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023
Dân sinh

Bình Thuận ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký Quyết định (số 06) quy định cụ thể hệ số điều chỉnh giá đất (gọi là hệ số K) năm 2023 làm cơ sở điều chỉnh, xác định giá đất trên địa bàn tỉnh.

Top