Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII

09/12/2020 08:39 GMT+7

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, các tổ biên tập phải hết sức trân trọng, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng, góp phần hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII.

Ngày 8.12, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đảng bộ trực thuộc T.Ư, các đại biểu Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân; thảo luận, cho ý kiến hoàn chỉnh dự thảo lần cuối các văn kiện, chuẩn bị trình Hội nghị T.Ư 14, khóa XII xem xét, quyết định, hoàn tất việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.
Cùng dự họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Bí thư T.Ư Đảng, đại diện Thường trực Tổ biên tập của các Tiểu ban Đại hội XIII của Đảng và lãnh đạo các cơ quan liên quan.
Kết luận cuộc họp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, các báo cáo khác phải thống nhất với báo cáo trung tâm. Thời gian còn lại rất ngắn, các tổ biên tập, các tiểu ban cần tập trung, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn kiện, bảo đảm nội dung chuẩn xác.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, các tổ biên tập phải hết sức trân trọng, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng của các nhà khoa học, trí thức, các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thiện dự thảo các văn kiện; cần thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng, chuẩn xác, tập trung cao nhất cho công việc này, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.
Cán bộ, đảng viên, nhân dân rất quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, thể hiện quyền dân chủ thực sự.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp, đồng thời nhấn mạnh “hết sức tiếp thu các ý kiến xác đáng”. Báo cáo tại đại hội, tức là báo cáo về các văn kiện trình đại hội, phải tổng hợp được tất cả các báo cáo khác, chính xác, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. “Văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau”, vì vậy việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện phải phản ánh tiếng nói chung, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.