chuyển đổi số

Tìm thấy 128 kết quả về chuyển đổi số

Sắp xếp theo
Covid-19 khiến phần lớn học sinh phải học ở nhà

Từng bước chuyển đổi số trong ngành giáo dục

0
Chuyển đổi số vốn là từ khóa “hot” trong các ngành kinh tế, kinh doanh, dịch vụ từ vài năm trở lại đây. Trong giáo dục, chỉ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện gây ra những ảnh hưởng, chuyển đổi số mới thực sự trở thành cấp thiết.
Năm 2020, EVNHCMC đã đưa vào hoạt động Trung tâm dữ liệu (Data center) hiện đại, để nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng

Điện lực TP.HCM đã chuyển đổi số thành công như thế nào?

0
Một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tối ưu hóa hoạt động truyền tải, công tác quản lý, kinh doanh và CSKH để mang lại những dịch vụ tiện ích nhất.