pháp lệnh
Ông Chu Văn Yêm (đứng) công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan tới quy hoạch /// Ảnh Lê Hiệp

Bỏ quy hoạch công nghiệp quốc phòng

0
Quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng không tiếp tục lập riêng mà sẽ là nội dung xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng.
Khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản

Khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản

0
Trong hai ngày 27 - 28.7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật, nghe và thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo về công tác tổ chức, triển khai luật Doanh nghiệp và luật Đầu tư năm 2014; nghe và thảo luận đối với 9 dự án luật và pháp lệnh.
Không cho phép lùi tiến độ trình văn bản của Chính phủ

Không cho phép lùi tiến độ trình văn bản của Chính phủ

0
Thủ tướng Chính phủ không xem xét, cho phép lùi tiến độ trình ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh theo đề nghị của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Chỉ đạo này được đưa ra tại văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.
Công bố 11 luật và các pháp lệnh, nghị quyết

Công bố 11 luật và các pháp lệnh, nghị quyết

0

Sáng qua (17.7), Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố các lệnh của Chủ tịch nước về 11 luật, 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội (QH) khóa 13.

Đề xuất giao quyền ban hành văn bản pháp luật cho cấp huyện, xã

Đề xuất giao quyền ban hành văn bản pháp luật cho cấp huyện, xã

2
(TNO) Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi tại phiên thảo luận ở Quốc hội chiều nay 22.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành giao quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho cấp huyện, xã.
VN có gần 300 đạo luật, pháp lệnh

VN có gần 300 đạo luật, pháp lệnh

0
Ban Nội chính T.Ư và Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật VN đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”.
Vẫn chưa 'chốt' thời hạn trình luật Biểu tình

Vẫn chưa 'chốt' thời hạn trình luật Biểu tình

0
Sáng 23.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) họp cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 và năm 2014 của QH.
Công bố 8 luật và 1 pháp lệnh

Công bố 8 luật và 1 pháp lệnh

0
(TNO) Sáng 12.12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo về Lệnh của Chủ tịch nước công bố 8 luật và 1 pháp lệnh, trong đó có luật Đất đai sửa đổi; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Chính phủ thảo luận về 7 dự án luật, pháp lệnh

Chính phủ thảo luận về 7 dự án luật, pháp lệnh

0
Tiếp tục chương trình phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2013, ngày 30.1, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã xem xét, thảo luận về 7 dự án luật, pháp lệnh gồm: luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng; luật Tiếp công dân; pháp lệnh Công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Công bố hai pháp lệnh quan trọng

Công bố hai pháp lệnh quan trọng

0
Sáng 9.5, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố hai pháp lệnh vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua.