tuy phong
Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 vừa phát điện thương mại sáng nay 22.6 /// Quế Hà

'Chạy đua' với Quyết định 11 của Thủ tướng

1
Cho đến hôm nay, ngày 22.6.2019, Bình Thuận có tất cả 20/26 nhà máy điện mặt trời đã đóng điện vào hệ thống truyền tải quốc gia, trong số đó có tới 17 nhà máy đã phát điện thương mại.