Từ 2018, đóng bảo hiểm xã hội trên tổng thu nhập

Từ 2018, đóng bảo hiểm xã hội trên tổng thu nhập

03:00 14/08/2014 0

Sáng qua, Ủy ban TVQH thảo luận về bốn vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), trong đó có quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu giữa nam và nữ; bổ sung đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội.