Trương Vĩnh Ký

Tờ báo thuở xưa: Cuộc triển lãm báo chí đầu tiên

Tờ báo thuở xưa: Cuộc triển lãm báo chí đầu tiên

Báo chí nước Việt ra đời nửa cuối thế kỷ XIX, nhưng phải đến năm 1942, lần đầu tiên một cuộc triển lãm sách báo quy mô lớn được thực hiện bởi nhà sách Nguyễn Khánh Đàm, số 12 phố Sabourain (đường Lưu Văn Lang nay), Sài Gòn từ ngày 11 - 18.7.1942 với chủ đề "Tuần lễ triển lãm sách báo và hình các văn nhân thi nhân Việt Nam".

Top