Tư liệu tái hiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và các kỳ Đại hội Đảng

25/01/2021 13:35 GMT+7

Hàng trăm tư liệu được giới thiệu tại trưng bày chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam (Hà Nội), kéo dài đến hết tháng 5.

Trưng bày do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

dai-hoi-dang

Quà tặng của bạn bè quốc tế chào mừng nhiều kỳ đại hội Đảng

Ảnh An An

Hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu chia thành 3 nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội; Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

dai-hoi-dang

Bút dạ kim và cặp xách tay do Ban tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cấp cho các đại biểu tham dự (tháng 6.1996)

Ảnh An An

Qua đây, công chúng có cái nhìn khái quát và hệ thống về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, 12 kỳ đại hội Đảng với những đường lối, chủ trương, chính sách lớn; cùng quá trình xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, trong sáng về tư tưởng, để đảm đương vai trò lãnh đạo đất nước; về những thành quả mà Đảng lãnh đạo nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước; về sự gắn bó máu thịt của nhân dân đối với Đảng, góp phần giúp công chúng tăng thêm lòng tin và sự tự hào về Đảng.

chu-tich-Ho-Chi-Minh

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp tại Tour (Pháp), tháng 12.1920. Tại Đại hội, Người ủng hộ sự ra đời của Quốc tế Cộng sản; Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa; tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên.

Ảnh Tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam

Phần trưng bày Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin để thành lập một chính đảng ở Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trong đó, giới thiệu tới người xem những tài liệu, hiện vật tiêu biểu như Bản án chế độ thực dân Pháp, Báo Thanh niên, Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam…

dai-hoi-dang

Bức tranh của họa sĩ Phi Hoanh về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3.2.1930. Tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gồm đại diện Quốc tế Cộng sản: đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng - các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, đại biểu An Nam Cộng sản Đảng - các đồng chí Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu.

Ảnh Tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam

Ở phần trưng bày Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội, công chúng được nhìn lại những báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; phù hiệu, huy hiệu của các đại biểu dự Đại hội Đảng, tranh cổ động các kỳ đại hội; tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội;… những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng bí thư...

Báo cáo của Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng về phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm 1986 - 1990

Ảnh Tư liệu Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam

Những tài liệu, hiện vật này đã phản ánh rõ nét 12 kỳ đại hội Đảng với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; những thắng lợi của cách mạng Việt Nam - kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
dai-hoi-dang

Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt - Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, tháng 2.1930

Ảnh Tư liệu Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam

Phần trưng bày Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giới thiệu về công tác chuẩn bị đại hội: đại hội Đảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng…

Với nội dung này, công chúng được tiếp cận với những dự thảo báo cáo, văn kiện, ý kiến đóng góp của nhân dân; hình ảnh hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng bí thư…

Đặc biệt, trưng bày còn ứng dụng công nghệ trình chiếu không chỉ nhằm thu hút mà còn cung cấp lượng thông tin phong phú tới công chúng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.