Từ ngày 15.7.2022, người lao động được tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp

Bích Ngân
Bích Ngân
06/06/2022 08:51 GMT+7

Kể từ ngày 15.7.2022, người lao động được phép tạm trú, lưu trú trong cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, theo quy định tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ ngày 15.7.2022, Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế có hiệu lực, trong đó quy định người lao động (NLĐ) được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại KCN để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Điều 25 của nghị định này, trong KCN không có nơi thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú. Chuyên gia, NLĐ được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại KCN để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cần thực hiện theo quy định pháp luật.

Theo đó, chuyên gia, NLĐ là người Việt Nam, thực hiện tạm trú, lưu trú trong KCN theo quy định của pháp luật về cư trú. Chuyên gia, NLĐ là người nước ngoài thực hiện tạm trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở lưu trú được xây dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của KCN; bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong KCN.

Trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh, biểu tình, bạo loạn hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, chuyên gia, NLĐ là người Việt Nam được phép lưu trú ở doanh nghiệp tại KCN theo quy định của pháp luật về cư trú.

Đối với chuyên gia, NLĐ là người nước ngoài được phép ở lại doanh nghiệp tại KCN trong thời gian ít hơn 30 ngày và phải thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Hiện hành, Điều 29 Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định, dân cư không được phép sinh sống trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trường hợp cần thiết, các nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia là người nước ngoài được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong KCN, khu chế xuất theo quy định của UBND cấp tỉnh. Việc tạm trú của người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định 82/2018/NĐ-CP.

Điều kiện chuyển đổi KCN sang phát triển khu đô thị - dịch vụ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ, việc chuyển đổi KCN sang phát triển khu đô thị - dịch vụ phải đáp ứng 5 điều kiện.

Theo đó, việc chuyển đổi phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

KCN nằm trong khu vực nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

KCN được thành lập tính đến thời điểm xem xét chuyển đổi tối thiểu là 15 năm hoặc một phần hai (1/2) thời hạn hoạt động của khu công nghiệp.

Nhà đầu tư đồng thuận thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN và trên hai phần ba (2/3) số doanh nghiệp trong KCN tại khu vực dự kiến chuyển đổi, trừ trường hợp dự án đầu tư đã hết thời hạn hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư; dự án đầu tư gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc diện buộc phải di dời theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; có hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường...

Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ sẽ thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP (trừ trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 3 và Điểm a, Khoản 4 Điều 74 Nghị định 35/2022/NĐ-CP).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.